Image of Cách tính hướng nhà theo năm sinh

Cách tính hướng nhà theo năm sinh

Khi mua nhà bạn thường muốn tìm hiểu tuổi của mình phù hợp với hướng nào. Có 2 mệnh là đông tứ mệnh và tây từ mệnh, đông tứ mệnh bao gồm các hướng: Đông; Đông Nam; Bắc; Nam, tây tứ mệnh bao gồm các hướng: Tây; Tây Nam; Tây Bắc; Đông Bắc.

Để xác định được mình thuộc đông tứ mệnh hay tây tứ mệnh:
Bước 1: lấy 2 số cuối của năm sinh cộng lại với nhau
- Ví dụ: Bạn sinh năm 1994 thì lấy 2 số cuối là 9 + 4 = 13
Bước 2: Nếu kết quả lớn hơn hoặc bằng 10, bạn tiếp tục cộng lại với nhau:
- Ví dụ: 1 + 3 = 4
Bước 3: Nếu kết quả 3 nhỏ hơn 10, bạn tiếp tục tính như sau:
Nếu là nữ: bạn lấy 5 cộng với kết quả vừa ra.
- Ví dụ: 5 + 4 = 9
Nếu là nam: bạn lấy 10 trừ đi kết quả vừa ra
- Ví dụ: 10 - 4 = 6
Bước 4: sau khi ra kết quả bạn dùng số đó đối chiếu xem thuộc mạng nào:
- Đông tứ mệnh: 1; 3; 4; 9
- Tây tứ mệnh: 2; 5; 6; 7; 8
Lưu ý: đối với người sinh năm 2000 trờ đi
- Nam: lấy 9 trừ đi số vừa tìm được
- Nữ: lấy 6 cộng số vừa tìm được

088.9979.088